Vật liệu xây dựng Cà Gấm – Phú Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ GMHX+HJJ, Phú Hải, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0774 431 920
Trang web
Tọa độ 165.289.616, 1.076.990.199

 


Địa chỉ Vật liệu xây dựng Cà Gấm ở đâu?

GMHX+HJJ, Phú Hải, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Vật liệu xây dựng Cà Gấm như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Vật liệu xây dựng Cà Gấm có website không?

Địa chỉ trang web của Vật liệu xây dựng Cà Gấm là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Xây Dựng Hưng Lê - Thanh Long