Vật liệu xây dựng Dũng Tươi – Đặng Xuân Bảng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Mạc, Đặng Xuân Bảng, Tp. Nam Định, Nam Định 07000, Việt Nam
Số điện thoại 094 731 95 38
Trang web
Tọa độ 204.160.871, 1.061.837.046

 


Địa chỉ Vật liệu xây dựng Dũng Tươi ở đâu?

Mạc, Đặng Xuân Bảng, Tp. Nam Định, Nam Định 07000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vật liệu xây dựng Dũng Tươi như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Vật liệu xây dựng Dũng Tươi có website không?

Địa chỉ trang web của Vật liệu xây dựng Dũng Tươi là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sika Thanh Hóa - P. Phú Sơn