Vật liệu xây dựng Hùng Ngọc – Đắk Ru

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL14, Đắk Ru, Đắk R’Lấp, Đăk Nông, Việt Nam
Số điện thoại 0834 841 779
Trang web
Tọa độ 119.195.206, 10.740.711.979.999.900

 


Địa chỉ Vật liệu xây dựng Hùng Ngọc ở đâu?

QL14, Đắk Ru, Đắk R’Lấp, Đăk Nông, Việt Nam

Giờ làm việc của Vật liệu xây dựng Hùng Ngọc như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Vật liệu xây dựng Hùng Ngọc có website không?

Địa chỉ trang web của Vật liệu xây dựng Hùng Ngọc là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Phân Phối Xi Măng Bỉm Sơn - Đội 1