Vật Liệu Xây Dựng Hùng Sang – Hoà Khánh Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 34QC+XF6, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 097 981 10 68
Trang web
Tọa độ 16.089.912.899.999.900, 108.121.151

 


Địa chỉ Vật Liệu Xây Dựng Hùng Sang ở đâu?

34QC+XF6, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Vật Liệu Xây Dựng Hùng Sang như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Vật Liệu Xây Dựng Hùng Sang có website không?

Địa chỉ trang web của Vật Liệu Xây Dựng Hùng Sang là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Sơn Hàn Ô Tô - Xe Máy Tự Ngà - Ngô Quyền