Vật Liệu Xây Dựng Minh Quân – Tân Nghĩa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Kp4 TT, Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 093 376 31 07
Trang web
Tọa độ 108.039.846, 1.077.169.584

 


Địa chỉ Vật Liệu Xây Dựng Minh Quân ở đâu?

Kp4 TT, Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Vật Liệu Xây Dựng Minh Quân như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30]

Vật Liệu Xây Dựng Minh Quân có website không?

Địa chỉ trang web của Vật Liệu Xây Dựng Minh Quân là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Lan Dũng - Thái Bình