Vật Liệu Xây Dựng Ngọc Sơn – An Phú Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 59 Võ Thị Thừa, An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 943 36 98
Trang web
Tọa độ 108.630.435, 106.706.093

 


Địa chỉ Vật Liệu Xây Dựng Ngọc Sơn ở đâu?

59 Võ Thị Thừa, An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Vật Liệu Xây Dựng Ngọc Sơn như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-18:30], Chủ Nhật:[07:00-18:30], Thứ Hai:[07:00-18:30], Thứ Ba:[07:00-18:30], Thứ Tư:[07:00-18:30], Thứ Năm:[07:00-18:30], Thứ Sáu:[07:00-18:30]

Vật Liệu Xây Dựng Ngọc Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Vật Liệu Xây Dựng Ngọc Sơn là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ sở Nhôm kính Quốc Cường - Thạch Thang