Vật liệu xây dựng Như An – Duy Nghĩa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thành Triều, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 090 449 09 49
Trang web https://vat-lieu-xay-dung-nhu-an.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 15.839.602.099.999.900, 1.083.770.021

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà máy tôn Xuân Lộc - Làng Xuân Cầu