Vật Liệu Xây Dựng Văn Kim – Phổ Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VV6F+973, Phổ Phong, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 0255 3987 307
Trang web
Tọa độ 14.860.893.899.999.900, 10.887.316.829.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Sắt - Inox Minh Quân - Hoà An