Vật liệu xây dựng Việt Khoa – Hoà Tân Tây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Trạm xá Thôn Hội Cư, Hoà Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0866 088 739
Trang web
Tọa độ 12.990.166.499.999.900, 1.092.689.159

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Xây Dựng Thịnh Phát Huy - Thị Nải