Vertu Vĩnh Phúc – Liên Bảo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Đường Kim Ngọc, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0856 888 888
Trang web http://www.vertuvinhphuc.com/
Tọa độ 21.311.552, 1.055.957.153

 


Địa chỉ Vertu Vĩnh Phúc ở đâu?

14 Đường Kim Ngọc, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Vertu Vĩnh Phúc như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-20:30], Thứ Tư:[08:00-20:30], Thứ Năm:[08:00-20:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30], Thứ Bảy:[08:00-20:30], Chủ Nhật:[08:00-20:30], Thứ Hai:[08:00-20:30]

Vertu Vĩnh Phúc có website không?

Địa chỉ trang web của Vertu Vĩnh Phúc là: http://www.vertuvinhphuc.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  điện tử Lý Hưng - Vĩnh Hưng