Victory Monument of Điện Biên Phủ – Mường Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 92R9+VH8, Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam
Số điện thoại 0215 3829 190
Trang web http://svhttdldienbien.gov.vn/
Tọa độ 213.921.742, 1.030.189.383

 


Địa chỉ Victory Monument of Điện Biên Phủ ở đâu?

92R9+VH8, Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Giờ làm việc của Victory Monument of Điện Biên Phủ như thế nào?

Thứ Sáu:[00:00-23:30], Thứ Bảy:[00:00-23:30], Chủ Nhật:[00:00-23:30], Thứ Hai:[00:00-23:30], Thứ Ba:[00:00-23:30], Thứ Tư:[00:00-23:30], Thứ Năm:[00:00-23:30]

Victory Monument of Điện Biên Phủ có website không?

Địa chỉ trang web của Victory Monument of Điện Biên Phủ là: http://svhttdldienbien.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Vồm - Thiệu Khánh