Viện Chính Sách và Chiến Lược phát Triển Nông Nghiệp Nông Thôn – Thuỵ Khuê

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16 Đ. Thụy Khuê, Thuỵ Khuê, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3972 2067
Trang web http://ipsard.gov.vn/
Tọa độ 210.419.534, 105.829.129

 


Giờ làm việc của Viện Chính Sách và Chiến Lược phát Triển Nông Nghiệp Nông Thôn như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Viện Chính Sách và Chiến Lược phát Triển Nông Nghiệp Nông Thôn có website không?

Địa chỉ trang web của Viện Chính Sách và Chiến Lược phát Triển Nông Nghiệp Nông Thôn là: http://ipsard.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Bắc Kạn - Sông Cầu