Viện Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn – Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 100, Đường Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3853 5799
Trang web
Tọa độ 107.545.561, 1.066.610.709

 


Địa chỉ Viện Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn ở đâu?

100, Đường Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Viện Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn có website không?

Địa chỉ trang web của Viện Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trạm VT Vĩnh Phúc - VNPT-Net1 - Ngô Quyền