Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) – Vĩnh Quỳnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3861 5487
Trang web http://vaas.org.vn/
Tọa độ 20.937.827, 105.841.927

 


Địa chỉ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) ở đâu?

Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) có website không?

Địa chỉ trang web của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) là: http://vaas.org.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vinfast Hải Dương - Ngô Quyền