Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp – Quyết Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ HRV4+F4C, Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0208 3854 005
Trang web
Tọa độ 215.936.922, 105.805.272

 


Địa chỉ Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp ở đâu?

HRV4+F4C, Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30]

Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp có website không?

Địa chỉ trang web của Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CASE- Chi nhánh Cần Thơ - Phú Thứ