Viện Pháp tại Đà Nẵng – Institut Francais à Danang – Hải Châu 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 33 Đ. Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3817 426
Trang web http://ifv.vn/
Tọa độ 160.740.245, 10.822.403.109.999.900

 


Địa chỉ Viện Pháp tại Đà Nẵng - Institut Francais à Danang ở đâu?

33 Đ. Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Viện Pháp tại Đà Nẵng - Institut Francais à Danang như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00]

Viện Pháp tại Đà Nẵng - Institut Francais à Danang có website không?

Địa chỉ trang web của Viện Pháp tại Đà Nẵng – Institut Francais à Danang là: http://ifv.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Du học nhật bản tại nghệ an - Thanh Giang Conincon - khối 11