Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng – Hải Châu 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 165 Đ. Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3871 835
Trang web http://danangupi.vn/
Tọa độ 16.066.717.999.999.900, 108.223.796

 


Địa chỉ Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng ở đâu?

165 Đ. Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30]

Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng là: http://danangupi.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Cường Thịnh - Hành Minh