Viễn Thông Bình Dương – Khu Phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 326 Đại lộ Bình Dương, Khu Phố 1, Thủ Dầu Một, Bình Dương 820000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3834 835
Trang web http://binhduong.vnpt.vn/
Tọa độ 109.819.411, 1.066.671.734

 


Địa chỉ Viễn Thông Bình Dương ở đâu?

326 Đại lộ Bình Dương, Khu Phố 1, Thủ Dầu Một, Bình Dương 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của Viễn Thông Bình Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Viễn Thông Bình Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Viễn Thông Bình Dương là: http://binhduong.vnpt.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Viễn Thông Tam Nông(VNPT) - TT. Tràm Chim