Viễn thông Phương Thảo – Đức Nghĩa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 72 Trưng Trắc, Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 800000, Việt Nam
Số điện thoại 091 701 07 89
Trang web
Tọa độ 109.257.928, 1.081.002.335

 


Địa chỉ Viễn thông Phương Thảo ở đâu?

72 Trưng Trắc, Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 800000, Việt Nam

Giờ làm việc của Viễn thông Phương Thảo như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Viễn thông Phương Thảo có website không?

Địa chỉ trang web của Viễn thông Phương Thảo là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  SPN Telecom - P