Viễn Thông Tân Thành – Vĩnh Niệm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 165 Đ. Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 18000, Việt Nam
Số điện thoại 091 797 15 15
Trang web http://vienthongtanthanh.com/
Tọa độ 208.373.495, 1.066.719.583

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Thương Mại Viễn Thông Icenter Quảng Ninh - Cẩm Thu