Viettel Post – Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam
Số điện thoại 0290 6521 818
Trang web https://viettelpost.com.vn/
Tọa độ 91.734.914, 1.051.657.867

 


Địa chỉ Viettel Post ở đâu?

8 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Giờ làm việc của Viettel Post như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30], Thứ Sáu:[07:00-20:30], Thứ Bảy:[07:00-20:30], Chủ Nhật:[07:00-20:30], Thứ Hai:[07:00-20:30], Thứ Ba:[07:00-20:30]

Viettel Post có website không?

Địa chỉ trang web của Viettel Post là: https://viettelpost.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  BEST Express - Bưu cục Quảng Ngãi - La Hà