VINAMILK Tower – Tân Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 870 11 88
Trang web https://vpexpress.vn/toa-nha-vinamilk-tower-quan-7/
Tọa độ 10.729.687.799.999.900, 1.067.237.992

 


Địa chỉ VINAMILK Tower ở đâu?

10 Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của VINAMILK Tower như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:15], Thứ Ba:[08:00-17:15], Thứ Tư:[08:00-17:15], Thứ Năm:[08:00-17:15], Thứ Sáu:[08:00-17:15], Thứ Bảy:[08:00-12:15]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tecco Nghi Kim - Nghi Kim