Vĩnh Minh Tự Viện – Phú Hội

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 250 ấp, Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3846 056
Trang web http://vinhminh.net/
Tọa độ 116.570.653, 10.830.373.999.999.900

 


Địa chỉ Vĩnh Minh Tự Viện ở đâu?

250 ấp, Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Vĩnh Minh Tự Viện như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Vĩnh Minh Tự Viện có website không?

Địa chỉ trang web của Vĩnh Minh Tự Viện là: http://vinhminh.net/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Cosdon - Vĩnh Phú Tây