Vinhome Green House Ha Long – Phú Gia 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ X32C+299, Phú Gia 1, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 200000, Việt Nam
Số điện thoại 0899 277 577
Trang web
Tọa độ 20.950.029.999.999.900, 10.707.099

 


Địa chỉ Vinhome Green House Ha Long ở đâu?

X32C+299, Phú Gia 1, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 200000, Việt Nam

Vinhome Green House Ha Long có website không?

Địa chỉ trang web của Vinhome Green House Ha Long là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Louis Hotel Hà Tĩnh - Nam Hà