VLXD Trung Tâm 2 (Trạng) – Thạnh Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL1A, Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 090 772 09 72
Trang web
Tọa độ 9.495.651.299.999.990, 1.058.446.991

 


Địa chỉ VLXD Trung Tâm 2 (Trạng) ở đâu?

QL1A, Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của VLXD Trung Tâm 2 (Trạng) như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

VLXD Trung Tâm 2 (Trạng) có website không?

Địa chỉ trang web của VLXD Trung Tâm 2 (Trạng) là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Khoan Cắt CNC - Đông Sơn