VNPT Vinaphone Hòa Bình – Phư Lâm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 938 Cù Chính Lan, Phư Lâm, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0218 3851 938
Trang web http://vnpthoabinh.vn/
Tọa độ 20.817.517.199.999.900, 1.053.362.779

 


Địa chỉ VNPT Vinaphone Hòa Bình ở đâu?

938 Cù Chính Lan, Phư Lâm, Hòa Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của VNPT Vinaphone Hòa Bình như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00], Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00]

VNPT Vinaphone Hòa Bình có website không?

Địa chỉ trang web của VNPT Vinaphone Hòa Bình là: http://vnpthoabinh.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng Viettel Sense Ctiy Bến Tre - Phường 4