VSC-Posco Steel Co. – Sở Dầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ {Km9, Highway 5, Quan Toan Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, {Province, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3850 100
Trang web
Tọa độ 20.874.542.299.999.900, 1.066.496.877

 


Địa chỉ VSC-Posco Steel Co. ở đâu?

{Km9, Highway 5, Quan Toan Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, {Province, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

VSC-Posco Steel Co. có website không?

Địa chỉ trang web của VSC-Posco Steel Co. là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  E.Nhất Group - Yên Mỹ