Vựa Bưởi Da Xanh Miền Tây – Đồng Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 26 2, Tây B, Đồng Hoà, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 096 325 81 01
Trang web
Tọa độ 10.375.111, 10.624.512.229.999.900

 


Địa chỉ Vựa Bưởi Da Xanh Miền Tây ở đâu?

26 2, Tây B, Đồng Hoà, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Vựa Bưởi Da Xanh Miền Tây như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Vựa Bưởi Da Xanh Miền Tây có website không?

Địa chỉ trang web của Vựa Bưởi Da Xanh Miền Tây là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Yuki Mart - P. Kỳ Bá