Vựa gạo Hải Đăng – Tắc Vân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 126 Ấp 1, Tắc Vân, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam
Số điện thoại 091 833 66 90
Trang web
Tọa độ 9.165.433, 105.261.899

 


Địa chỉ Vựa gạo Hải Đăng ở đâu?

126 Ấp 1, Tắc Vân, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Giờ làm việc của Vựa gạo Hải Đăng như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-20:30], Chủ Nhật:[06:00-20:30], Thứ Hai:[06:00-20:30], Thứ Ba:[06:00-20:30], Thứ Tư:[06:00-20:30], Thứ Năm:[06:00-20:30], Thứ Sáu:[06:00-20:30]

Vựa gạo Hải Đăng có website không?

Địa chỉ trang web của Vựa gạo Hải Đăng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng Trung Quân - phụ kiện ngành nhôm, kính, gỗ, inox, sắt - Khu pho I