Vườn ca cao Mười Cương – Mỹ Khánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XPQ5+MMV, Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 093 942 75 89
Trang web https://m.facebook.com/profile.php?id=1408141196144790
Tọa độ 9.989.244.399.999.990, 1.057.091.827

 


Địa chỉ Vườn ca cao Mười Cương ở đâu?

XPQ5+MMV, Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Vườn ca cao Mười Cương như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-12:00], Thứ Bảy:[07:00-12:00], Chủ Nhật:[07:00-12:00], Thứ Hai:[07:00-12:00], Thứ Ba:[07:00-12:00], Thứ Tư:[07:00-12:00], Thứ Năm:[07:00-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tà Đùng Bee Farm - Đắk Glong