Vườn dâu Bảo Duy – Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 55 Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 090 917 95 63
Trang web
Tọa độ 11.972.187, 1.084.409.123

 


Địa chỉ Vườn dâu Bảo Duy ở đâu?

55 Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Vườn dâu Bảo Duy có website không?

Địa chỉ trang web của Vườn dâu Bảo Duy là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà vườn Bảo Khánh - Thôn 3