vườn hoa bmt – Hoà Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thôn 4, Hoà Thắng, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 63124, Việt Nam
Số điện thoại 0365 540 639
Trang web https://www.facebook.com/Vuonhoabmt/?__tn__=kC-R&eid=ARAQzl0tHJs86OIzyObTWF3UB2X4mhczEP2QM_4i1EVSM7QZ4GXLKN6axCiCkYK52V4M50lPRv7Wayfd&hc_ref=ART1MC_vDBKmU7fXrma_3JSCz-OozQSkKmvWcBNNfloukbY4TtNaq28Ai7LV8dsiADg&fref=nf
Tọa độ 126.529.569, 1.081.009.438

 


Địa chỉ vườn hoa bmt ở đâu?

Thôn 4, Hoà Thắng, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 63124, Việt Nam

Giờ làm việc của vườn hoa bmt như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Góc vườn la cà - Hòa Khê