Xanh Villas Resort & Spa – Tiến Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Xóm, Miễu, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 097 531 77 99
Trang web http://xanhvillasresort.com/
Tọa độ 209.908.088, 1.054.866.035

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Victoria Phan Thiet Beach Resort & Spa - Phú Hài