Xây dựng Hải Thành – Kênh Dương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 256 Trại Lẻ, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 414 05 82
Trang web http://xaydunghaithanh.com/
Tọa độ 20.830.171.099.999.900, 1.066.888.797

 


Địa chỉ Xây dựng Hải Thành ở đâu?

256 Trại Lẻ, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Xây dựng Hải Thành như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30]

Xây dựng Hải Thành có website không?

Địa chỉ trang web của Xây dựng Hải Thành là: http://xaydunghaithanh.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty TNHH Hòa Lợi - khóm 3