Xây dựng Nhà xưởng – Công ty CP Xây dựng và Thương mại Kiến An Thịnh – Vĩnh Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VMPX+8Q8, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3787 679
Trang web
Tọa độ 10.885.778, 1.066.994.618

 


Giờ làm việc của Xây dựng Nhà xưởng - Công ty CP Xây dựng và Thương mại Kiến An Thịnh như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30]

Xây dựng Nhà xưởng - Công ty CP Xây dựng và Thương mại Kiến An Thịnh có website không?

Địa chỉ trang web của Xây dựng Nhà xưởng – Công ty CP Xây dựng và Thương mại Kiến An Thịnh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở In Ấn - Quảng Cáo Văn Lâm - Phường 3