Xe du lịch Lê Đang – Phú Yên – Ninh Tịnh 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu phố Nguyễn Huệ, Ninh Tịnh 3, Tuy Hòa, Phú Yên 56000, Việt Nam
Số điện thoại 093 545 65 67
Trang web http://www.xedulichledang.com/
Tọa độ 13.108.330.299.999.900, 1.092.895.834

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cty TNHH PHÁT TÀI TỈNH ĐIỆN BIÊN - Unnamed Road