Xí Nghiệp Chế Biến Nông Sản Thực Phẩm – Lê Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4, Đường Võ Tánh, Quận Cái Răng, Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3823 874
Trang web
Tọa độ 9.999.215, 1.057.454.549

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH - Quang Trung