Xí Nghiệp Gạch An Lạc Chí Linh- Công Ty TNHH Xây Dựng – May Xuất Khẩu Minh Tuấn – Thái Học

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 399V+JXG, Thôn Đồng Vày, Xã An Lạc, Thị Xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Thái Học, Chí Linh, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3592 979
Trang web
Tọa độ 210.690.581, 10.639.494.979.999.900

 


Địa chỉ Xí Nghiệp Gạch An Lạc Chí Linh- Công Ty TNHH Xây Dựng - May Xuất Khẩu Minh Tuấn ở đâu?

399V+JXG, Thôn Đồng Vày, Xã An Lạc, Thị Xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Thái Học, Chí Linh, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Xí Nghiệp Gạch An Lạc Chí Linh- Công Ty TNHH Xây Dựng - May Xuất Khẩu Minh Tuấn như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Xí Nghiệp Gạch An Lạc Chí Linh- Công Ty TNHH Xây Dựng - May Xuất Khẩu Minh Tuấn có website không?

Địa chỉ trang web của Xí Nghiệp Gạch An Lạc Chí Linh- Công Ty TNHH Xây Dựng – May Xuất Khẩu Minh Tuấn là:

Hình ảnh tham khảo