Xí Nghiệp Gạch Mộc Bắc – Mộc Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ M2V4+C26, Thôn Hoàn Dương, Xã Mộc Bắc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Mộc Bắc, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0226 3833 179
Trang web
Tọa độ 206.935.367, 1.060.050.078

 


Địa chỉ Xí Nghiệp Gạch Mộc Bắc ở đâu?

M2V4+C26, Thôn Hoàn Dương, Xã Mộc Bắc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Mộc Bắc, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Xí Nghiệp Gạch Mộc Bắc như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Xí Nghiệp Gạch Mộc Bắc có website không?

Địa chỉ trang web của Xí Nghiệp Gạch Mộc Bắc là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Showroom Gạch Men Phương Thanh - Hố Nai