XÍ NGHIỆP KD TỔNG HỢP INTIMEX TÂY NINH – Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 397, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3822 348
Trang web
Tọa độ 113.089.549, 10.610.775.579.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hoang Lam Inox Store - Lê Bình