Xí Nghiệp Luyện Cán Thép Hồng Lĩnh – Khối 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ GPF3+Q4Q, Khối 2, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 0239 3835 603
Trang web
Tọa độ 185.244.601, 1.057.028.457

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Hoàn Thủy - Hưng Phúc