Xí Nghiệp Vật Liệu Xây Dựng Vân Giang – Ninh Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6XFF+45M, Phường Ninh Phong, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Ninh Phú, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0229 3610 098
Trang web
Tọa độ 202.228.378, 10.597.292.549.999.900

 


Địa chỉ Xí Nghiệp Vật Liệu Xây Dựng Vân Giang ở đâu?

6XFF+45M, Phường Ninh Phong, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Ninh Phú, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Xí Nghiệp Vật Liệu Xây Dựng Vân Giang như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-18:00], Thứ Bảy:[06:30-18:00], Chủ Nhật:[06:30-18:00], Thứ Hai:[06:30-18:00], Thứ Ba:[06:30-18:00], Thứ Tư:[06:30-18:00], Thứ Năm:[06:30-18:00]

Xí Nghiệp Vật Liệu Xây Dựng Vân Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Xí Nghiệp Vật Liệu Xây Dựng Vân Giang là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  VLXD Song Anh - Hiệp Ninh