Xí Nghiệp Xây Lắp Nam Tiến – P. Nguyễn Trãi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ 1 Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Nguyễn Trãi, Thị Xã Hà Giang, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0219 3860 610
Trang web
Tọa độ 228.161.403, 1.049.771.976

 


Địa chỉ Xí Nghiệp Xây Lắp Nam Tiến ở đâu?

Tổ 1 Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Nguyễn Trãi, Thị Xã Hà Giang, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, Việt Nam

Xí Nghiệp Xây Lắp Nam Tiến có website không?

Địa chỉ trang web của Xí Nghiệp Xây Lắp Nam Tiến là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dntn Xây Dựng & Thương Mại Nam Hùng Ninh Thuận - Thanh Son