Xông Hơi Massage Karaoke ANH TÂN – Lương Điền, Cẩm Giàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ X539+X9W, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, 174880, Việt Nam
Số điện thoại 097 233 32 35
Trang web
Tọa độ 209.549.834, 1.061.684.451

 


Địa chỉ Xông Hơi Massage Karaoke ANH TÂN ở đâu?

X539+X9W, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, 174880, Việt Nam

Giờ làm việc của Xông Hơi Massage Karaoke ANH TÂN như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Xông Hơi Massage Karaoke ANH TÂN có website không?

Địa chỉ trang web của Xông Hơi Massage Karaoke ANH TÂN là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Bạch Dương - P. An Tảo