xu ly nuoc thai benh vien – Hiệp Bình Chánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 164D/2 đường số 8, Phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 996 54 72
Trang web
Tọa độ 108.302.628, 1.067.146.645

 


Địa chỉ xu ly nuoc thai benh vien ở đâu?

164D/2 đường số 8, Phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của xu ly nuoc thai benh vien như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

xu ly nuoc thai benh vien có website không?

Địa chỉ trang web của xu ly nuoc thai benh vien là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thu mua phế liệu Phú Diên - Phú Diên