Xuất nhập khẩu Lê Ánh – Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 125 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 096 619 98 78
Trang web https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/
Tọa độ 107.773.457, 1.066.892.451

 


Địa chỉ Xuất nhập khẩu Lê Ánh ở đâu?

125 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Xuất nhập khẩu Lê Ánh như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-20:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30]

Xuất nhập khẩu Lê Ánh có website không?

Địa chỉ trang web của Xuất nhập khẩu Lê Ánh là: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  SONG HÀ NAILS - SIÊU THỊ LÀM ĐẸP CẦN THƠ - Xuân Khánh