Xưởng Cho Thuê – Công Ty TNHH Sáu Hào – TT. Chờ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6X46+PJH, ĐT295, TT. Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 257 66 88
Trang web
Tọa độ 212.068.136, 10.596.159.949.999.900

 


Địa chỉ Xưởng Cho Thuê - Công Ty TNHH Sáu Hào ở đâu?

6X46+PJH, ĐT295, TT. Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Xưởng Cho Thuê - Công Ty TNHH Sáu Hào như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Xưởng Cho Thuê - Công Ty TNHH Sáu Hào có website không?

Địa chỉ trang web của Xưởng Cho Thuê – Công Ty TNHH Sáu Hào là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cty TNHH Giay Hung Long - Tân Vĩnh Hiệp