Xưởng Cơ Khí Hùng – Khu Vực 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 471 Trần Hưng Đạo, Khu Vực 3, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0293 3877 541
Trang web
Tọa độ 97.792.885, 1.054.625.444

 


Địa chỉ Xưởng Cơ Khí Hùng ở đâu?

471 Trần Hưng Đạo, Khu Vực 3, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam

Xưởng Cơ Khí Hùng có website không?

Địa chỉ trang web của Xưởng Cơ Khí Hùng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  NỘI THẤT HOÀNG GIANG - Nam Vân