Xưởng cơ khí Quê Hoa – Trưng Lương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ P3MG+8C2, Trưng Lương, Hòa An, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 0342 201 324
Trang web
Tọa độ 227.332.716, 1.060.760.064

 


Địa chỉ Xưởng cơ khí Quê Hoa ở đâu?

P3MG+8C2, Trưng Lương, Hòa An, Cao Bằng, Việt Nam

Giờ làm việc của Xưởng cơ khí Quê Hoa như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Xưởng cơ khí Quê Hoa có website không?

Địa chỉ trang web của Xưởng cơ khí Quê Hoa là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ khí - Lạc xoong Vĩnh Thịnh - TT. Chư Sê