Xưởng Cơ Khí Trần Diệp – Tam Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 141 Tô Thị, Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 098 787 55 28
Trang web https://sites.google.com/site/xuongcokhitrandiep/
Tọa độ 21.856.959.099.999.900, 1.067.477.067

 


Địa chỉ Xưởng Cơ Khí Trần Diệp ở đâu?

141 Tô Thị, Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Xưởng Cơ Khí Trần Diệp như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Xưởng Cơ Khí Trần Diệp có website không?

Địa chỉ trang web của Xưởng Cơ Khí Trần Diệp là: https://sites.google.com/site/xuongcokhitrandiep/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đặt Vòng Hoa Đám Tang - Hoa Khai Trương Kon Tum - Thắng Lợi